Stavka

Dragi dijaki, spoštovani starši.

Kot veste, bo v sredo, 9. marca, potekala stavka zaposlenih v šolstvu. Tudi zaposleni na I. gimnaziji v Celju se pridružujemo stavki, zato bo šola ta dan zaprta. Pouka ne bo.

Razlogi za stavko:

1. Ker Vlada RS do zdaj ni prisluhnila našim vztrajnim pozivom, naj poskrbi za ustrezen položaj vzgoje in izobraževanja, za ustrezno vrednotenje dela vseh zaposlenih ter zagotovi ustrezno plačilo za ekstremne obremenitve in tveganja vseh zaposlenih v VIZ v času covida-19, smo se bili prisiljeni odločiti za stavko.

2. Zahtevamo, da se Vlada RS začne o naših upravičenih zahtevah vsaj pogajati.

3. Gmotni položaj vseh zaposlenih, ne samo učiteljev, bo v prihodnje tako slab, da se bo ob nadaljnjem zviševanju minimalne plače učiteljska plača približala minimalni. To je za visoko izobraženi kader nesprejemljivo in žaljivo, zelo škodljivo pa tudi za dolgoročni razvoj javnega šolstva.

4. Zaradi nespoštovanja, podcenjevanja in podcenjenosti vzgojno-izobraževalnega dela se le malo dijakov odloča za učiteljski poklic. Strokovne šole se že nekaj let srečujejo s pomanjkanjem inženirjev in drugega strokovnega kadra, saj si zlahka najdejo ustrezneje nagrajeno delo. Dolgoročno to pomeni razgradnjo javnega šolstva.

Prosimo vas za razumevanje in podporo našemu prizadevanju, da bi preprečili dolgoročno skrajno negativne posledice v vzgoji in izobraževanju.

Hvala, ker ste z nami.

Dostopnost