Splošni na splošno o Kajuhu

Dijake splošne gimnazije smo povprašali, zakaj so se odločili, da se vpišejo na I. gimnazijo in kako se kot kajuhovci počutijo danes. Ali so njihovi odgovori pričakovani ali morda presenetljivi, lahko ugotovite sami na naslednji povezavi: 

http://kajuh-press.splet.arnes.si/splosno/splosni-na-splosno-o-kajuhu/

 

Dostopnost