Šolsko tekmovanje zgodovinarjev

Tema letošnjega zgodovinskega tekmovanja je “Prelomni leti 1918/1919”. Šolsko tekmovanje bo v sredo, 30. januarja 2019. K sodelovanju ste vabljeni dijaki vseh oddelkov, še posebej pa dijaki 4. letnika, ki ste se pri pouku že soočali s problematiko povojnega obdobja. Prijavili se boste lahko januarja pri svojih profesorjih zgodovine. Literaturo dobite v šolski fotokopirnici, priprave bodo potekale individualno.

Literatura:

  • Aleš Gabrič, Mateja Režek Zgodovina 4, učbenik za 4. letnik gimnazije, DZS : Ljubljana, 2011, str. 16 – 26, 143 – 148, 219 – 222 in
  • Vodopivec, Peter Od Pohlinove slovnice do samostojne države, Ljubljana : Modrijan, 2006, str. 147 – 176.

Vabljeni!

Dostopnost