Šolsko tekmovanje iz znanja kemije za Preglove plakete

Šolsko tekmovanje iz kemije za dijake vseh štirih letnikov bo v ponedeljek, 6. 3. 2017, od 13.30 do 14.30 ure. 

Tekmovalci boste za reševanje nalog potrebovali žepno računalo in pisalo. Razporede razredov po učilnicah (3, 4, 5, 6, 8, 23, 24 in 28) si lahko ogledate na oglasnih tablah pri dežurnem dijaku v pritličju in v drugem nadstropju pri kemijskem kabinetu.

mag. Janja Simoniti

Dostopnost