Šolsko tekmovanje iz biologije

Šolsko tekmovanje za Proteusovo nagrado bo v četrtek, 29. januarja 2015. Tekmovanje bo potekalo v dveh skupinah. Za prvi in drugi letnik je razpisana tema “Velike zveri v Sloveniji”, za dijake tretjega in četrtega letnika pa vsebine v obsegu gimnazijske učne snovi.

Prijavite se lahko do 9. januarja 2015 v kabinetu za biologijo. Priporočena literatura za dijake 1. in 2. letnika je na spletni strani http://www.zotks.si/www/portal/sl/stran.asp?id_tema=840&id_strani_var=888

Vabljeni!

Dostopnost