Sodelovanje v aktivnostih projekta Inženirke in inženirji bomo!

Organizatorji projekta Inženirke in inženirji bomo! so nas tudi letos prijazno povabili k sodelovanju. Takole so zapisali:

Vas in vaše dijake lepo vabimo k sodelovanju v Iskratelovih projektih, ki jih pripravljajo za mlade z namenom graditve trdnejše vezi med šolstvom in gospodarstvom. v Iskratelu se zavedajo, da je sodelovanje podjetij z mladimi in spodbujanje inovativnosti, podjetništva, medgeneracijskega sodelovanja ter pridobivanje izkušenj iz realnega okolja, že v času izobraževalnega procesa, ključno za boljši jutri. VEZ med šolstvom in gospodarstvom si prizadevajo krepiti z različnimi aktivnostmi, namenjenimi mladim (npr. Teden !Novativnosti).

 

Sodelovanje z bodočimi maturanti razumejo kot dolgoročno in strateško usmeritev, zato nadaljujejo z iniciativami za krepitev VEZi med šolstvom in gospodarstvom ter spodbujanje inovativnosti, ki je gonilo napredka. Pri tem se želijo povezati tudi z dijaki vaše srednje šole, in sicer prek:

  • razpisanih štipendij za dijake, nudenjem praktičnih izkušenj  in/ali somentorstva pri seminarskih nalogah s strani mednarodno uveljavljenih strokovnjakov s področja digitalnih  komunikacij, dostopovne tehnologije, virtualizacije, transporta, energetike in javne varnosti. Več na: iskratel.com/zaposlitev.
  • možnostjo vključitve dijakov v Iskratelov vodstveni odbor, t. i. !N board, kjer bodo lahko aktivno sodelovali pri oblikovanju poslovne strategije skupine (mandat traja eno leto – 4 seje). Več na iskratel.com/zaposlitev.
  • možnostjo izvedbe delavnice z Lego Serious Play s certificiranim innovation managerjem, Gregorjem Smolejem (za skupino do 10 dijakov, v obsegu 4 šolskih ur, izvedba se lahko prilagodi tudi glede na razmere, povezane s koronavirusom).
  • predstavitvijo inovativnosti in inovativnih praks s strani Iskratelovega innovation managerja Gregorja Smoleja v trajanju ene šolske ure oz. po dogovoru (izvedba se lahko prilagodi tudi glede na razmere, povezane s koronavirusom).

V priponki najdete tudi letaka s podrobnejšimi informacijami.

Priloženi dokumenti:

INboard_NEW Stipendiranje_NEW
Dostopnost