Sestanki s starši

Spoštovani starši!

Vljudno vas vabimo na sestanke z razredniki ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja. Sestanki bodo po naslednjem razporedu:

1. letnik: v ponedeljek, 6. februarja, ob 16.30,

2. letnik: v ponedeljek, 6. februarja, ob 16.30,

3. letnik: v torek, 31. januarja, ob 16.30,

4. letnik: v torek, 31. januarja, ob 16.30.

Za 4. letnik bo najprej skupni del v dvorani Gimnazijka. Gospod ravnatelj, tajnica maturitetne komisije in svetovalna delavka vas bodo seznanili še z zadnjimi informacijami v zvezi z maturantskim plesom, predmaturitetnimi preizkusi v marcu, maturitetnim koledarjem, vpisom na fakultete … Sledili bodo oddelčni sestanki z razredniki.

Za ostale letnike bodo samo oddelčni sestanki z razredniki. Razpored po učilnicah bo objavljen ob vhodu.

Dostopnost