Sestanki s starši

Spoštovani starši!

V torek, 29. januarja, bodo ob 17. uri sestanki s starši. Za starše dijakov 4. letnika bo najprej sestanek v Gimnazijki, kjer vam bodo ravnatelj, svetovalna delavka in tajnica maturitetne komisije predstavili ključne teme, povezane z maturantskim plesom, predmaturitetnimi preizkusi, vpisom na fakultete in maturo, nato pa se boste v matičnih učilnicah pogovorili še z razredniki.

Za starše dijakov 1., 2. in 3. letnika bodo sestanki z razredniki ob 17. uri v matičnih učilnicah.

Vljudno vabljeni!

Dostopnost