Rezultati tekmovanja Juvenes Translatores

Novembra 2014 se je pet naših dijakov udeležilo mednarodnega prevajalskega tekmovanja Juvenes Translatores, kjer je sodelovalo več kot 3.000 najstnikov iz 740 srednjih šol v Evropski uniji. Dijaki so morali prevesti besedila na temo evropske identitete. Besedila so posebej za tekmovanje pripravili prevajalci Evropske komisije, ki so nato tudi pregledali in ocenili prevode dijakov. Na tekmovanju sta bila najuspešnejša Tina Vrenko (3. e) in Vid Vengust (3. a), ki sta za svoja domiselna prevoda angleškega besedila prejela posebno pohvalo komisije.

Čestitamo!

Dostopnost