Rezultati matematičnih tekmovanj

V četrtek, 17. marca, sta na naši šoli potekali dve tekmovanji iz matematike, in sicer: Mednarodni matematični kenguru ter Odbirno tekmovanje za državno tekmovanjeTekmovanja Mednarodni matematični kenguru se je udeležilo več kot 280 dijakov. Dosegli so kar 94 bronastih priznanj.

Najboljši so bili :

  • v prvem letniku: Beno Učakar (1. b), Bor Luka Urlep (1. f) in Vid Potočnik (1. d),  
  • v drugem letniku: Tit Arnšek (2. a), Manca Prislan (2. č) in David Opalič (2. d),         
  • v tretjem letniku: Martin Rafael Gulin (3. g), Jan Škoberne (3. d) in Klara Drofenik (3. c),
  • v četrtem letniku: Mihael Rajh, Timeja Strašek in David Horvat (vsi iz 4. a-razreda).

Odbirnega tekmovanja za državno tekmovanje se je udeležilo 121 dijakov. Za sodelovanje na državnem tekmovanju, ki bo v soboto, 16. aprila, na ŠC Celje (na Gimnaziji Lava), je izbranih 34 dijakov:

  • iz prvega letnika: Beno Učakar (1. b), Vanessa Vrečič (1. b), David Zakšek (1. b), Neja Stojnić (1. c), Špela Polak (1. b), Vita Komel (1. c), Aljaž Žafran (1. č), Adam Wahibi (1. b), Ana Pilko (1. c), Sara Božnik (1. b),           
  • iz drugega letnika: David Opalič (2. d), Jan Škruba (2. d), Tit Arnšek (2. a), Frenk Dragar (2. a), Maja Vengust (2. a), Manca Prislan (2. č), Saša Klezin (2. a), Miha Ambrož (2. d), Lan Oberžan (2. c), Nina Kovačić (2. d), Tim Zaveršek (2. d), Ana Hribar (2. d), Urban Plaskan (2. d), 
  • iz tretjega letnika: Martin Rafael Gulin (3. g), Maša Smajila (3. d), Rok Bosil (3. c), Klara Drofenik (3. c), Jan Škoberne (3. d), Anže Grubelnik (3. h), Domen Slemenšek (3. g),  Timen Stepišnik Perdih (3. d),
  • iz četrtega letnika: David Horvat, Mihael Rajh in Timeja Strašek (vsi iz 4. a-razreda).

Vsem dijakom iskreno čestitamo, izbranim tekmovalcem pa želimo veliko uspeha na državnem tekmovanju.

                                                                       Aktiv profesorjev za matematiko

Dostopnost