Rezultati ankete “Na kaj najprej pomisliš ob besedi ŠOLA?”

Anketo “Na kaj pomisliš ob besedi ŠOLA?” je rešilo rekordno število obiskovalcev šolske spletne strani, kar 846. Rezultati ankete so pokazali, da jih ima 59% (494 anketiranih) pozitiven odnos do šole. 38% (318 anketiranim) predstavlja šola pot do uresničitve življenjskih ciljev, 10% (78 anketiranim) predstavlja šola izziv, 11% (98 anketiranih) pa prihaja v šolo z veseljem zaradi druženja s sošolci in prijatelji.

41% (352 anketiranim) pa je skupen negativen odnos do šole. Doživljajo jo kot prisilo 24% (205 anketiranih) oziroma jih je šole strah 17% (147 anketiranih).

 

 

 

Dostopnost