Rezultati ankete Kako najpogosteje komuniciraš?

Anketo Kako najpogosteje komuniciraš? je rešilo 641 obiskovalcev spletne strani. Prijetno nas je presenetilo dejstvo, da je osebni pogovor še vedno na prvem mestu.  Kar 359 (57 %) jih najraje komunicira osebno, 143 (23 %) s sporočili SMS,  107 (16 %) online,  25 (3 %) po telefonu in le 7 (1 %) po elektronski pošti.

Dostopnost