Razpis za volitve predsednika Dijaške skupnosti in dveh predstavnikov dijakov v Svetu šole

V skladu s statutom Dijaške skupnosti I. gimnazije v Celju volilna komisija razpisuje volitve predsednika Dijaške skupnosti in dveh predstavnikov dijakov v Svetu šole.

Razpisni pogoji:

  • kandidat/-ka mora ustrezati pogojem, določenim s Statutom DS ter s hišnim redom I. gimnazije v Celju,
  • kandidat/-ka mora obvezno biti član dijaške skupnosti,
  •  kandidat/-ka mora biti brez vzgojnih ukrepov in s spodobnim obnašanjem v šoli in izven nje skrbeti za ugled šole,
  • kandidat/-ka mora poznati dijaško problematiko in delovanje DOS ter Dijaške skupnosti I. gimnazije v Celju,
  • kandidat/-ka mora biti pripravljen/-a na resno in odgovorno delo.

Kandidati se morajo na razpis odzvati s prijavo, ki vsebuje ime in priimek, razred, okvirni delovni načrt za tekoče šolsko leto ter kratko predstavitev.

Kandidati prijave oddajo do ponedeljka (do devete ure), 21. septembra 2020, mentorjema dijaške skupnosti. Volilna komisija bo ob koncu razpisa pregledala prijave kandidatov ter nepopolne zavrnila.

Mentorja DS:

Ana Lavbič, prof.

Silvestar Ovčar, prof.

Dostopnost