Razpis za prijavo raziskovalnih nalog »MLADI ZA CELJE« 2024

MESTNA OBČINA CELJE, Oddelek za družbene dejavnosti, R A Z P I S U J E javni razpis za prijavo raziskovalnih nalog, ki bodo predstavljene na 46. srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »MLADI ZA CELJE«

Rokovnik 46. leta mladinskega raziskovalnega dela »Mladi za Celje«:

  • 10. november 2023 – rok za oddajo pred prijav na šoli
  • 8. januar 2024 – končne prijave
  • 15. marec 2024 – oddaja nalog
  • 27. marec 2024 – občinsko srečanje in javni zagovor na Šolskem centru Celje
  • 10. april 2024 – prijava in oddaja raziskovalnih nalog za Državno srečanje mladih raziskovalcev (predvidoma) v Murski Soboti
  • 16. maj 2024 – državno srečanje mladih raziskovalcev v Murski Soboti

 

Več na: http://www.mladizacelje.si/ in na šolski spletni strani https://www.prvagim.si/raziskovalna-dejavnost

 

Nataša Marčič, prof.,

koordinatorica raziskovalne dejavnosti

 

Dostopnost