Razpis za prijavo raziskovalnih nalog »MLADI ZA CELJE« 2023

MESTNA OBČINA CELJE, Oddelek za družbene dejavnosti R A Z P I S U J E javni razpis za prijavo raziskovalnih nalog, ki bodo predstavljene na 45. srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »MLADI ZA CELJE«

Rokovnik 45. leta mladinskega raziskovalnega dela »Mladi za Celje«:

  • 10. november 2022 – rok za oddajo predprijav na šoli
  • 9. januar 2023 – končne prijave
  • 13. marec 2023 – oddaja nalog
  • 29. marec 2023 – občinsko srečanje in javni zagovor na Šolskem centru Celje
  • 15. maj 2023 – državno srečanje mladih raziskovalcev v Murski Soboti

 

Več na: http://www.mladizacelje.si/ in na šolski spletni strani https://www.prvagim.si/raziskovalna-dejavnost

 

Nataša Marčič, prof.,

koordinatorica raziskovalne dejavnosti

Dostopnost