RAZPIS ZA ENOMESEČNO ŠOLANJE V FRANCIJI – v okviru Erasmus + projektov

Dragi dijaki 2. letnika,

v naslednjem šolskem letu boste imeli možnost, da spoznate šolski sistem in življenje v Franciji. Predvidoma januarja 2025 se boste namreč mesec dni lahko šolali na Lycée Léonard de Vinci v kraju MONTAIGU.

Med šolanjem boste morali opazovati, kako sta v srednješolski sistem vpeti naslednji temi: trajnost in kulturna dediščina. Ti temi boste morali opazovati tudi širše: kako je za to poskrbljeno na ravni mesta in oboje primerjati z našo šolo in mestom Celje. Opazovati boste morali tudi francoski šolski sistem in ga primerjati s slovenskim na ravni gimnazijskega programa.

Izmenjava bo recipročna, kar pomeni, da boste francoskega dijaka, pri katerem boste bivali, tudi gostili pri sebi doma mesec dni.

Finančna podpora zajema: letalsko karto v Francijo in štipendijo za bivanje v tujini.

Namestitev: pri družini gostiteljici.

Pogoji za prijavo:

Dijaki in dijakinje 2. letnika (najmanj drugo leto učenja francoščine stopnja znanja A2).

Osebnostne značilnosti: odprtost za novo kulturo in nova znanja, družabnost, dobra komunikacija z vrstniki in odraslimi, vedoželjnost.

Obvezna je možnost namestitve francoskega dijaka v svojem domu za mesec dni (predvidoma september ali oktober 2024).

 

Obveznosti dijakov za poročanje po izvedeni izmenjavi:

Dijaki bodo med mobilnostjo morali voditi osebni dnevnik, kamor bodo vpisovali: izkušnje, pridobljena znanja, nove aktivnosti, osebna doživetja in tedensko poročati mentorici.

Po opravljeni izmenjavi bodo morali napisati vsebinsko poročilo v francoščini in ga oddati mentorici ter svoje bivanje predstaviti v francoščini sošolcem.

 

Prijavite se preko GoogleForms https://forms.gle/5bZ3h6LVF67rAmzj7  najkasneje do 26. 4. 2024.

 

Dostopnost