Razpis volitev predstavnika dijakov v svetu šole

V skladu s statutom Dijaška skupnost I. gimnazije v Celju razpisuje volitve predstavnika dijakov v svetu šole.

Razpisni pogoji: 

  • kandidat/-ka mora ustrezati pogojem, določenim s Statutom DS ter s hišnim redom I. gimnazije v Celju,
  • kandidat/-ka mora obvezno biti član dijaške skupnosti,
  • kandidat/-ka mora biti brez vzgojnih ukrepov in s spodobnim obnašanjem v šoli in izven nje skrbeti za ugled šole,
  • kandidat/-ka mora poznati dijaško problematiko in delovanje DOS in Dijaške skupnosti I. gimnazije v Celju,
  • kandidat/-ka mora biti pripravljen/-a na resno in odgovorno delo.

Kandidati se morajo na razpis odzvati s prijavo, ki vsebuje ime in priimek, razred, okvirni delovni načrt za tekoče šolsko leto ter kratko predstavitev.

Kandidature kandidati oddajo do ponedeljka, 21. septembra 2015, mentorjema dijaške skupnosti.

Volitve bodo potekale v sredo, 30. septembra 2015.

 

Mentorja DS:

Andreja Lorenčak, prof.

Urban Stopar, prof.

 

Dostopnost