Razpis volitev predsednika dijaške skupnosti in dveh predstavnikov v svetu šole

V skladu s statutom Dijaška skupnost I. gimnazije v Celju razpisuje volitve predsednika dijaške skupnosti. Kandidat se mora na razpis odzvati s prijavo, ki vsebuje ime in priimek, razred, okvirni delovni načrt za tekoče šolsko leto ter kratko predstavitev. Kandidature oddajte do petka, 13. septembra 2013, mentorjema dijaške skupnosti.

 

Dolžnosti predsednika Dijaške skupnosti I. gimnazije v Celju so:

  • delovanje v interesu vseh članov Dijaške skupnosti I. gimnazije v Celju,
  • sodelovanje z vodstvom šole,
  • vodenje predsedstva Dijaške skupnosti I. gimnazije v Celju,
  • sklicevanje sej parlamenta Dijaške skupnosti I. gimnazije v Celju,
  • vodenje seje parlamenta Dijaške skupnosti I. gimnazije v Celju ter preverjanje sklepčnosti na sejah parlamenta Dijaške skupnosti I. gimnazije v Celju,
  • zastopanje Dijaške skupnosti I. gimnazije v Celju v Dijaški organizaciji Slovenije,
  • opravljanje drugih nalog, za katere ga pooblasti parlament.

 

Kandidature za predstavnika v svetu šole mentorjema DS kandidati prav tako oddajte do 13. septembra 2013.

Mentorja DS:

Andreja Lorenčak, prof.

Urban Stopar, prof.

Dostopnost