Razpis tekmovanja v znanju angleškega jezika za dijake 2. letnika – snemanje kratkega filma

Letošnja tematika je HEROES, določen žanr pa VLOG (video blog).

Dijaki v skupini od 3 do 5 dijakov posnamejo kratek film (4 minute) v angleškem jeziku.

Kriteriji pri izbiri najboljše skupine (tako na šolski kot na državni ravni) so naslednji: pravilnost uporabe podanih besed, ustvarjalnost/domiselnost pri uporabi podanih besed, jezik, izgovorjava, informativnost prispevka, splošni vtis in tehnična izvedba (uvodna in odjavna špica, kvaliteta posnetka (fokusiranje, osvetljava, zvok, razumljivost/razločnost), časovna omejitev, prehodi med scenami in spremljevalna glasba/zvok).

Dijaki, ki želite sodelovati ali ste že kaj napisali, vabljeni na srečanje v okviru angleškega krožka v petek, 11. oktobra 2019,  6. šolsko uro v učilnico 38 (pri sobi za sproščanje). Če ste že napisali scenarij, ga prinesite, saj ga bo pregledal lektor g. Britovšek. Imeli bomo tudi bralno vajo, zato pridite vsi sodelujoči pri filmu.

Rok za oddajo filmov za ocenjevanje na šolski ravni je 11. november 2019.

http://iatefl2.splet.arnes.si/files/2019/07/RAZPIS-TEKMOVANJA-V-ZNANJU-ANGLE%C5%A0KEGA-JEZIKA-2019-2020.pdf

Več informacij dobite pri svojih profesorjih angleščine ali mentorici krožka, profesorici Metki Rems Pilko.

Dostopnost