Prvo in drugo mesto za člane našega biološkega krožka

Člani našega biološkega krožka (Jan Gojznikar, 4. c, Timeja Strašek, 2. a, Tea Stiplošek, 2. b, Aljaž Pirc, 2. b, Ana Milovanović, 2. b, Ana Marija Steničnik, 2. c, Anja Horvat, 2. d, Tim Ratajc, 2. e in Pina Grobelšek, 2. e) so od 16. do 20. septembra popisovali tujerodne invazivne rastlinske vrste na obrežju reke Savinje in v domačem okolju.

S popisom so sodelovali na tekmovanju srednjih šol v okviru projekta Thuja 2 in bili najuspešnejši. Zasedli so odlično prvo in drugo mesto.

Čestitamo!

Dostopnost