Prvi šolski dan

Dragi dijaki,

naš Kajuh spet odpira šolska vrata. Ponovno se srečamo v četrtek, 1. septembra, ob 8.00 v matičnih učilnicah. Za 1. letnik so to:

  • za 1. a  učilnica 8,
  • za 1. b učilnica 10,
  • za 1. c učilnica 23,
  • za 1. č  učilnica 2,
  • za 1. d  učilnica 51,
  • za 1. e učilnica 16,
  • za 1. f učilnica 3 in
  • za 1. g učilnica 20.

Dijaki višjih letnikov vidite svoje matične učilnice v urniku na šolski spletni strani.

Vsi razredi boste imeli najprej dve šolski uri z razredniki, potem pa še dve uri pouka. Vmes bo malica. S poukom bomo zaključili ob 12. uri.

Dostopnost