Prvi šolski dan

Dragi dijaki!

Pouk za 1., 2. in 3. letnik se začne v torek, 1. septembra, ob 8.00. Zberete se v učilnicah, ki so označene v eAsistentu. Prvi dve uri imate razredni uri, sledijo tri ure pouka po urniku. Malica bo ob običajnih terminih.

Razporedi dijakov 1. letnika po oddelkih bodo objavljeni v ponedeljek, 31. avgusta, na oglasni deski pred tajništvom.

Dijaki 4. letnika začnete s poukom v četrtek, 3. septembra, ob 8.00. Prvo uro imate razredno uro, sledi pouk po urniku. Priprave na maturo se začnejo v ponedeljek, 7. septembra.

Dostopnost