Projekt »Noč raziskovalcev 2015«

JZ Regijsko študijsko središče in Komisija Mladi za Celje pri Mestni občini Celje vljudno vabita vse mlade raziskovalce in mentorje na posvet »Raziskovanje mladih v koraku z gospodarstvom«, ki bo v petek, 25. septembra 2015, ob 13. uri v Osrednji knjižnici Celje (študijska soba v tretjem nadstropju).

V razpravi bodo sodelovali:

 • doc. dr. Miha Kovačič, vodja področja kakovosti v podjetju Štore Steel d.o.o.,
 • dr. Aleš Hančič, direktor Tecosa – Razvojnega centra orodjarstva Slovenije,
 • Matej Meža, izvršni direktor podjetja MEGA M d.o.o.,
 • mag. Tatjana Štinek, samostojna svetovalka, Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje,
 • Jernej Mirt, Viar d.o.o. in Saša Lavrič, direktorica Inkubatorja Savinjske regije d.o.o. in
 • Mojca Kunst, vodja službe za ohranjanje narave, Kozjanski park.

Na posvetu, ki bo potekal v okviru projekta »Noč raziskovalcev 2015«, bomo ugotavljali:

 • kako usmeriti mlade raziskovalcev v osnovnih in srednjih šolah v teme in raziskovalna področja, ki izhajajo iz problemov in izzivov gospodarstva,
 • kakšna je motiviranost gospodarstva (pa tudi negospodarstva) za sodelovanje,
 • kako vplivati na krepitev kulture inovativnosti in ustvarjalnosti v šolah in jo povezati tudi z ustvarjanjem podjetniških idej mladih,
 • ali so mentorji iz izobraževanja dovolj usposobljeni za tovrstno obliko dela in kako jih lahko spodbudimo,
 • kakšen vpliv ima raziskovalno delo mladih na odločitev o izbiri študijske in karierne poti,
 • kakšne so spodbude, da se najbolj kreativni, ustvarjali in podjetni mladi po zaključku študija vrnejo nazaj v domače okolje in vplivajo na njegov gospodarski in družbeni razvoj.

Pred posvetom pa ste ob 12.30 uri vljudno vabljeni na otvoritev Razstave raziskovalnih nalog z izdelkom, nastalih v 37. raziskovalnem letu projekta »Mladi za Celje«, ki bo v drugem nadstropju Osrednje knjižnice Celje.

Vabljeni!

 

 

Dostopnost