Priprave in roki za popravne in predmetne izpite

Šolsko leto se je prevesilo v svoj zaključni del. Dijaki so bili letos pridni in uspešni. Tako je popravnih in predmetnih izpitov malo. Za tiste, ki še niso uspešno opravili svojih obveznosti pri posameznih predmetih, bomo tudi letos organizirali priprave na izpite. S pripravami začnemo v sredo, 20. junija. O terminih priprav bodo dijake obvestili posamezni profesorji.

Roki izpitov so že objavljeni med aktualnimi dokumenti (http://www.prvagim.si/aktualni-dokumenti.html).

Dostopnost