Prejeli smo certifikat “Športnikom prijazno izobraževanje”

Naša šola je prejemnica certifikata “Športnikom prijazno izobraževanje”, ki ga podeljuje Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ). 

Certifikat “Športnikom prijazno izobraževanje” je certifikat za spodbudo aktivnosti na področju dvojne kariere športnikov, ki ga olimpijski komite podeli izobraževalnim institucijam, ki športnikom zagotavljajo ustrezne pogoje za njihovo izobraževanje in istočasno podpirajo in spodbujajo športno kariero. Kakor je zapisano na spletni strani olimpijskega komiteja: “Vrhunski športniki vlagajo večino časa in energije v športni trening in tekmovanja, zato so pogosto odsotni od pedagoškega procesa na vseh stopnjah izobraževanja, kar vpliva na uspešnost pri pridobivanju izobrazbe. Prepogosto se zgodi, da se vrhunski športniki ob zaključku športne kariere soočijo s težavami pri izgradnji izven-športne kariere, saj mnogi nimajo ustrezne izobrazbe in potrebnih izkušenj. Zato je pomembno, da si izobrazbo pridobijo v času, ko se tekmovalno ukvarjajo s športom. Izobraževalne institucije športnikom omogočajo prilagoditve, ki lahko olajšajo izobraževanje in pomagajo, da bodo kljub intenzivni vključenosti v vrhunski šport dosegli želeno poklicno izobrazbo.”

Izbor je potekal v dveh fazah:  v prvi fazi evalvacije, je OKS-ZŠZ podelil priznanja za razvit pristop k spodbujanju dvojne kariere in zagotavljanju športnikom prijaznega izobraževanja. V drugi fazi evalvacije pa OKS-ZŠZ dodeli certifikat izobraževalnim institucijam, ki izkazujejo, da pogoje za dvojno kariero športnikov zagotavljajo tudi v praksi.

I. gimnazija v Celju je tako postala ena izmed osmih slovenskih srednjih šol in edina v celjski regiji, ki športnikom zagotavlja prijazno izobraževanje. 

Kako poteka življenje športnika pri nas, si lahko ogledate v naslednjem video prispevku: https://www.youtube.com/watch?v=LBP8Dtm9Cdg

Dostopnost