Predstavitev študija prava in možnosti poklicnega dela pravnika

V četrtek, 21. 1. 2016, bo na šoli naš bivši dijak Nino Bostič Sluga, ki je lani magistriral na Pravni fakulteti v Ljubljani, trenutno pa je zaposlen kot odvetniški pripravnik v odvetniški pisarni. Dijaki tretjega in četrtega letnika, ki vas zanima študij prava in bi se želeli pogovoriti z mladim pravnikom, imate vprašanja v zvezi s študijem prava, zaposlitvijo po končanem študiju, poklicu sodnika, odvetnika in še kaj, ste vabljeni, da se udeležite pogovora z njim ob 10.30 v Gimnazijki. Tisti, ki imate takrat pouk, se o svoji udeležbi dogovorite z razredniki.

Vabljeni!

Dostopnost