Predavanje o jezikih in večjezičnosti v Evropski uniji za II. letnik

V torek, 12. 11. 2019, bo 3. šolsko uro v Gimnazijki predavanje o jezikih in večjezičnosti v Evropski uniji. Predavanja se bodo udeležili vsi dijaki drugega letnika v spremstvu profesorjev 3. ure.

Predavatelj, g. Peter Jakša, prihaja s predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Predstavil nam bo jezike v EU, pomen znanja in učenja tujih jezikov in delo prevajalskih služb v EU.

Predavanje bo trajalo eno šolsko uro.

4. in 5. uro bo sledila prevajalska delavnica za izbrane dijake tretjega letnika. Delavnica bo v računalniški učilnici (št.18).

Vabljeni!

Dostopnost