Predavanje družboslovnega društva

V sredo, 10. aprila, bo ob 9.40 v Gimnazijki predavanje družboslovnega društva.

Tokratni gost bo izredni profesor, dr. Jaka Repič, ki je etnolog, kulturni antropolog ter predstojnik oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Slovenija je bila vsaj od poznega 19. stoletja močno vpeta v različne migracijske procese, zlasti je za našo zgodovino in sodobno družbo pomemben dolgotrajni trend izseljevanja. Zaradi revščine, vojn, političnih pritiskov ali osebnih razlogov so se mnogi preselili v evropske in prekomorske dežele, med slednjimi predvsem v Združene države Amerike, Kanado, Avstralijo in Argentino. V predavanju bo opisal izseljevanje v Argentino, oblikovanje in ohranjanje slovenske skupnosti v tej južnoameriški državi ter osvetlil vlogo konceptov doma in domovine pri oblikovanju slovenskih identitet v diaspori. Slovenski izseljenci in njihovi potomci so diasporične identitete utemeljevali zlasti skozi socialni spomin na begunstvo po drugi svetovni vojni, konceptualne predstave o domovini in sodobne transnacionalne povezave. Predstave o izvorni domovini se simbolno izražajo v ohranjanju jezika, folklorizaciji tradicionalne kulture, publikacijah, šolstvu v skupnosti, ‘iskanju korenin’ in umetnosti. Takšne identitete pa niso samoumevne in enostavne, temveč so pogosto ambivalentne, saj so posamezniki razpeti med več domovin.

Vabljeni!

Dostopnost