Povabilo na coaching

Coaching poteka kot pogovor med coachom (osebo, ki izvaja coaching) in posameznikom, ki želi izkoristiti svoj potencial, doseči želene cilje, izboljšati odnose, doseči večjo učinkovitost ali se morda le bolje počutiti v svoji koži. Coach posluša in  v pogovoru uporablja posebna vprašanja, ki spodbujajo razmišljanje, iskanje novih možnosti in strategij, pri tem pa posamezniku nikoli ne predlaga možne rešitve. Coaching temelji na vzpodbujanju miselnih procesov posameznika. Tako le-ta pride do rešitve, do katere morda sploh ne bi prišel ali pa bi prišel veliko težje.

Coaching se že več let uspešno uporablja v športu in gospodarstvu. Metodologija za uporabo coachinga v šolah je bila med leti 2012 – 2013 razvita v okviru mednarodnega razvojnega projekta COMEIN, kjer je sodelovala tudi naša šola. Letos pa preko Šole za ravnatelje sodelujemo v projektu Dvig socialnega in kulturnega kapitala, ki je financiran v okviru sredstev Evropskega socialnega sklada in s sofinanciranjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013.

Ena izmed aktivnosti v projektu je tudi izvajanje coachinga z vsaj dvajestimi dijaki naše šole do konca šolskega leta.

Vsi, ki si želite čim prej doseči zastavljene cilje, izboljšati samopodobo ali se učinkoviteje soočati s stresom, pri tem pa razmišljati izven standardnih meja, pišite na trojner.nina@gmail.com.

Vabljeni!

Dostopnost