Pouk in OIV dejavnosti v času mature

V soboto, 28. maja, se nadaljuje spomladanski del pisne mature, zaključi pa v sredo, 15. junija. V tem času bo pouk nekoliko spremenjen, potekale bodo tudi številne OIV-dejavnosti. Vse bo objavljeno tudi v koledarju za mesec junij, tu navajamo samo nekatere ključne informacije:

V ponedeljek, 30. maja, imajo dijaki 2. letnika kulturni dan in nimajo pouka. Podrobnosti o poteku tega dne boste izvedeli od razrednikov. Dijaki 1. in 3. letnika bodo imeli pouk od 11.00 dalje. Urnik bo objavljen v eAsistentu, malica bo za oba letnika hkrati.

V torek, 31. maja,  bo za dijake 1., 2. in 3. letnika športni dan.

V četrtek, 2. junija, imajo dijaki 1. letnika kulturni dan. Dijaki 3. letnika (razen 3. d, 3. f in 3. ggl.) imajo ekskurzijo v Velenjsko kotlino. Dijaki 2. letnika imajo ob 10.00 ogled filma v kinu Metropol, ob 13.00 pa nadaljujejo s poukom (3 šolske ure).

Klasiki gredo ta dan na strokovne ekskurzije, 1. e in 2. e na Ptuj, 3. e v Ljubljano.

2. č ima 2. in 3. junija OIV-aktivnosti na Svetini.

V petek, 10. junija, imajo dijaki 3. letnika ob 11.30 ogled filma v kinu Metropol.

O vseh podrobnostih boste pravočasno obveščeni.

 

 

Dostopnost