Pouk in ekskurzije v torek, 7. maja

V torek, 7. maja, se s pisanjem eseja pri slovenščini začenja spomladanski del mature. Zato bo pouk za dijake nižjih letnikov nekoliko spremenjen, Dijaki 1. in 3. letnika začnejo s poukom ob 11.30. Na urniku bodo vse ure, razen 0. in 7.  Dijaki 1. e-razreda imajo ta dan ekskurzijo po rimskih poteh, dijaki 2. letnika pa naravoslovno ekskurzijo na Primorsko. Vse ostale informacije bodo dijaki dobili v ponedeljek v šoli.

Urnik zvonjenja je objavljen med aktualnimi dokumenti.

http://www.prvagim.si/aktualni-dokumenti.html

Dostopnost