Potek pouka in OIV dejavnosti v sredo, 4. maja

V sredo, 4. maja, se začne pisni del letošnje mature, zato bo ta dan pouk prilagojen.

Dijaki 1. in 3. letnika imajo pouk od 11.15 do 16.00 po posebnem urniku. Urnik zvonjenja je objavljen na šolski spletni strani (Aktualni dokumenti). Urnik za posamezen razred bo viden v eAsistentu od torka, 3. maja.

Dijaki 2. letnika imajo ta dan OIV ekskurzijo na Primorsko.

Dostopnost