Potek pouka in OIV dejavnosti v času mature

V torek, 29. maja, se nadaljuje spomladanski del pisne mature. Zato bo potek pouka v teh dneh nekoliko spremenjen.

V torek, 29. maja, imajo dijaki 3. letnika predavanje o pravnih predpisih v Gimnazijki. Ob 8.30 bo predavanje za 3. b, 3. c, 3. č in 3. d, ob 9.45 pa za 3. a, 3. e, 3. f in 3. g. Pouk se ta dan za vse razrede začne ob 11.00. Dijaki 1. in 2. letnika imajo vse ure (od 1. do 6.) po urniku, dijaki 3. letnika samo prve štiri. Dijaki športnih oddelkov imajo ta dan pouk kot ostali razredi istega letnika (1. in 2. letnik 6 ur, 3. letnik 4 ure). Ure trajajo 45 minut. Urnik zvonjenja je objavljen v rubliki Aktualni dokumenti.

V sredo, 30. maja, imajo klasiki 1. e in 3. e ob 12. uri predavanje v Gimnazijki. Dijaki 2. letnika imajo od 8.15 do 12.30 kulturni dan v Celju (po posebnem razporedu za posamezen razred), dijaki 3. letnika, ki se pripravljajo na maturo iz kemije imajo celodnevno ekskurzijo v Idrijo. Pouk se za 1. in 3. letnik začne ob 13.15, 2. letnik in športni oddelki 2. in 3. letnika ta dan popoldne nimajo pouka.Vsi razredi, razen klasikov imajo  6 ur pouka po urniku, klasiki pa 4. Urnik zvonjenja je objavljen v rubliki Aktualni dokumenti.

V petek, 1. junija, imajo dijaki 1. letnika dopoldne zgodovinski ogled Celja (po razporedu), dijaki 2. letnika ob 11. 00 predavanje v Gimnazijki, dijaki 3. letnika pa ob 10.00 ogled filma v kinu Metropol. Pouk se za vse začne ob 13.00 in traja 3 šolske ure. Urnik zvonjenja je objavljen v rubliki Aktualni dokumenti. Dijaki športnih oddelkov 2. in 3. letnika ta dan popoldne nimajo pouka.

V četrtek, 14. junija, imajo dijaki 1. e dopoldne ekskurzijo v Rimsko nekropolo, dijaki 1. d in 1. f pa terensko delo pri jami Pekel. Dijaki 2. letnika imajo ob 10.30 ogled filma v kinu Metropol. Pouk se za vse razrede začne ob 13.00. Dijaki 1. in 3. letnika imajo 6 ur pouka, dijaki 2. letnika in 1. e pa 3 ure. Dijaki športnih oddelkov 1. in 3. letnika ta dan popoldne nimajo pouka, dijaki 2. letnika (športni oddelki) pa imajo 3 ure pouka. Urnik zvonjenja je objavljen v rubliki Aktualni dokumenti.

Vse ostale dni je pouk dopoldne po običajnem urniku.

http://www.prvagim.si/aktualni-dokumenti.html

Dostopnost