Ponovno smo Najboljša športna šola

Razvoj vrhunskih športnikov v vzgoji in izobraževanju mora biti usmerjen v specifične oblike dela, ki zajemajo vsa bistvena področja življenja mladih športnikov, med drugim tudi srednješolska športna tekmovanja.

Naša šola se vsako leto vključuje v šolska športna tekmovanja Zavoda za šport Planica, ki spodbuja športna tekmovanja in številne športne prireditve v šolah, saj so vez med šolskim in društvenim športom ter med množičnimi in v kakovostni šport usmerjenimi programi, ki jih izpeljujejo nacionalne panožne zveze.

Tudi v šolskem letu 2021/2022 smo prejeli zlato priznanje na natečaju NAJBOLJŠA ŠPORTNA SREDNJA ŠOLA za spodbujanje gibanja pri mladih.

Leto je bilo polno, uspešno, delovno in zanimivo. Tako dijaki kot profesorji smo bili priča lepim športnim rezultatom in zmagam na tekmovanjih, gradili smo na vrednotah znanja ter spodbudnega učnega okolja, tekmovali tako v individualnih kot kolektivnih športih, igrali odbojko in nogomet v šolskih športnih ligah, tekmovali v šahu, organizirali grške olimpijske igre s pridihom sedanjosti, izvedli smo plesne delavnice in večer plesa, spodbujali hojo z akcijo Vsak korak šteje, se udeležili medgeneracijskega pohoda v okviru projektnega sveta Celje- zdravo mesto, sodelovali na teku treh gimnazij.

Z vpetostjo v tekmovanja, športne izzive, športne projekte (Mepi, Vsak korak šteje, Erasmus …) tako z dijaki splošnih oddelkov kot z dijaki, ki imajo status športnika, ter dijaki  športnih oddelkov uspešno gradimo športno kulturo šole.

Čestitamo!

 

Dostopnost