OIV za dijake 3. letnika

V četrtek, 18. junija 2015, bodo v okviru OIV v Gimnazijki potekale naslednje aktivnosti:

9.00–10.00

Predstavitev Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, socialnovarstvenega zavoda, ki vključuje otroke, mladostnike in odrasle osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju.

Center izvaja:

– institucionalno varstvo otrok in mladostnikov,

– usposabljanje po posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike do 26. leta starosti,

– institucionalno varstvo odraslih ter

– zdravstveno varstvo in medicinsko rehabilitacijo.

Obiskali nas bodo štirje uporabniki ter dva, ki sta tam zaposlena.

10.00–10.15

Odmor

10.15–11.15

Urška Zupančič, prostovoljka društva Za otroke sveta, bo predstavila življenje in šolanje otrok v Gambiji, eni najrevnejših držav Afrike.

Društvo Za otroke sveta je društvo za pomoč revnim družinam in otrokom. Je nevladna, prostovoljna, neprofitna in humanitarno usmerjena organizacija, katere temeljni cilj je dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin in promocija ter vključevanje otrok v izobraževanje, od predšolskega do mladostniškega obdobja.

Dostopnost