Oddaja dokumentacije za vpis v športni oddelek in v umetniško gimnazijo

DOKUMENTACIJA, ki jo je treba oddati za vpis v športni oddelek

Na šolo morate poslati:

  1. potrdilo nacionalne panožne zveze za vpis v športni oddelek, ki vsebuje podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih,
  2. izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem,
  3. zdravniško potrdilo, ki ga izda osebni zdravnik ali zdravnik specialist medicine dela in športa.

Rok za oddajo športne dokumentacije je 4. 3. 2024. Ker je med zimskimi počitnicami šola zaprta, nam športno dokumentacijo pošljite na mail svetovalna@prvagim.si ali po pošti na naslov: I. gimnazija v Celju, Kajuhova 2, 3000 Celje.

Na podlagi prejete dokumentacije vas bomo povabili na razgovor. Osnova za izdajo Potrdila o izpolnjevanju posebnih pogojev za vpis v športni oddelek je opravljen pogovor s kandidati, starši in trenerjem.

 

PRIJAVE na preizkus nadarjenosti za vpis v umetniško gimnazijo

Dodatna pogoja za vpis v umetniško gimnazijo sta:

  1. uspešno opravljen preizkus glasbene nadarjenosti in
  2. potrdilo o psihofizični sposobnosti za vpis.

– Potrdilo potrebujete, če igrate pihala, trobila oziroma tolkala.

– Za predmet petje je potrebno zdravniško potrdilo specialista foniatra (otorinolaringologa).

– Za ostale inštrumente potrdila ne potrebujete.

Psihofizično sposobnost preverja pooblaščeni zdravnik v skladu s Strokovnimi navodili za izvajanje medicinskega poklicnega svetovanja v zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladine. Potrdilo o tem, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu, izda pooblaščeni zdravnik.

Preizkusi bodo potekali v marcu 2024 (o natančnejših razporeditvah boste prijavljeni kandidati obveščeni pisno na dom).

Prijavnico za preizkus pošljite najpozneje do 4. 3. 2024 na mail svetovalna@prvagim.si ali po pošti na naslov: I. gimnazija v Celju, Kajuhova 2, 3000 Celje.

Dostopnost