Obvestilo ljubiteljem gledališča

SLG Celje vabi v Platformo za mlade, ki je po osnovnem paketu gospodinjske opreme za (prvi) dom poimenovana stARTboks, in je zasnovana kot celovita vadnica empatičnega doživljanja, občutljivosti, čudenja, radovednosti, ustvarjanja in doživljanja lepega, odpornosti proti konformizmu in brezbrižnosti, razkrivanja globlje resnice, uporabe metafore kot nove možnosti izražanja in sporočanja, pomena zgodbe in umetniške imaginacije, visoke stopnje participacije posameznika v (gledališki) skupnosti.

Sestavine so raznovrstne oblike vključevanja v gledališče:

  • gledališki studio – razvoj lastne ustvarjalnosti
  • ogledi predstav in pogovori o njih – razvoj zmožnosti gledanja in doživljanja gledališča
  • razvoj uprizoritvenih izrazov – vstopanje v robne uprizoritvene prakse

Dobrodošel je vsakdo, ki ga zanima gledališče.

Predznanje ni pogoj. Avdicij ne bo.
Koncept dela je odprt in se bo oblikoval skupaj z udeleženci.
Po predhodnih prijavah, ki jih bomo razumeli kot nezavezujoč izraz zanimanja, bomo izvedli orientacijski sestanek, se prešteli in nato zastavili program glede na to, kdo želi kaj početi – igrati, govoriti, pisati, skladati, peti, žagati, lepiti, gledati in tako dalje.
Glede na zgornje se bodo vključili tudi ustrezni mentorji – umetniški sodelavci SLG Celje z gosti.

Več informacij: mojca.redjko@slg-ce.si; 051 24 11 73
Naslov za prijavo: mojca.redjko@slg-ce.si
Rok za prijavo: 29. september 2023
Okvirni čas informativnega srečanja: prvi teden v oktobru

 

Dostopnost