Novosti glede vpisa v srednjo šolo

Spoštovani starši in devetošolci,

nov rok za prijavo za vpis v srednješolske programe je 11. maj 2020. Do tega datuma morate vsi kandidati, ki se želite naslednje šolsko leto izobraževati na gimnaziji, oddati prijavnico, med njimi tudi tisti, ki se morda šolate na domu, in tudi tisti kandidati, ki še niste opravljali preizkusov nadarjenosti za vpis v umetniško gimnazijo in razgovorov za vpis v športni oddelek gimnazije. O datumih in načinu preizkusov in razgovorov vas bomo obvestili po pošti na dom. Vsak kandidat odda samo eno prijavnico za vpis, razen kandidati glasbeniki, ki se želite vzporedno izobraževati v programu naše umetniške gimnazije. Takšni oddajte prijavnico za vsak izobraževalni program posebej.

Tistim kandidatom, ki ste že oddali prijavnico za vpis v srednje šole, nove prijavnice ni treba več pošiljati, saj so doslej prispele prijavnice veljavne in upoštevane.

Prijavnica je na voljo na spletni strani e-uprave, na naslovu: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192

Prijavnico natisnite, jo izpolnite, podpišite (kandidat in starši) in pošljete na: I. gimnazija v Celju, Kajuhova 2, 3000 Celje Na prijavnici za vpis v srednje šole ni potreben podpis in žig ravnateljice oziroma ravnatelja osnovne šole. Prijavnico lahko pošljete priporočeno po pošti (samo priporočeno in NE s povratnico) ali pa skenirano (fotografirano) na elektronski naslov: tajnistvo@prvagim.si

Če boste pošiljali prijavnico po elektronski pošti, svetujemo, da prijavnico v vednost pošljete tudi na elektronski naslov svetovalnih delavcev srednje šole: svetovalna@prvagim.si

Več informacij o pomembnih datumih vpisnega postopka najdete v novem rokovniku za vpis na naslednji povezavi: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

Dostopnost