Natečaj: Portreti Williama Shakespearea

Mesec april zaznamujeta rojstvo in smrt največjega angleškega pisatelja Williama Shakespearea. 23. aprila vsako leto praznujemo svetovni dan knjige, letos pa bo to posebna obletnica, saj mineva štiristo let od smrti »bard-a«, kot Angleži radi poimenujejo svojega pesnika.

Da bi na naši gimnaziji obeležili obletnico, razpisujemo natečaj in dijake pozivamo, da sami narišejo ali naslikajo portret Williama Shakespearea. Najlepši izdelki bodo razstavljeni na panoju v prvem nadstropju.

Pogoji natečaja:

1) najmanjši format portreta je A4,

2) portret je lahko v poljubni tehniki,

3) portrete dijaki izdelajo do srede, 13. 4. 2016, in jih oddajo svojim profesoricam angleščine.

Dostopnost