Naši raziskovalci osvojili Krkini nagradi

Na razpis za Krkine nagrade  smo letos prvič prijavili dve raziskovalni nalogi naših dijakov: Vpliv pozitivno nabitih proteinov na internalizacijo eksogene DNK (avtorja Nejc Kejžar in Jan Gojznikar) in Določanje vsebnosti L-arginina v treh vzorcih prehranskih dopolnil in preučevanje njegovega učinka na endotelijsko funkcijo (avtorja Rok Herman in Tjaša Mazej). Mentorica obeh nalog je bila mag. Mojca Alif.

Ocenjevalna komisija je obema nalogama podelila Krkino nagrado. Dijaki bodo priznanje in denarno nagrado prejeli na slavnostni prireditvi, ki bo 19. septembra v Novem mestu. Čestitamo!

Dostopnost