Nalepke za dijaške izkaznice

Nalepke za dijaške izkaznice za šolsko leto 2015/2016 lahko predstavniki razredov prevzamete pri profesorici Andreji Lorenčak v kabinetu za tuje jezike (nemščina in francoščina). Predstavniki razredov izpolnite obrazec, ki ga najdete v spletni učilnici Dijaške skupnosti. Pogoj za prevzem nalepk je izpolnjen obrazec.

Dostopnost