20 zlatih maturantov na spomladanskem roku mature

Na I. gimnaziji v Celju je maturo v spomladanskem roku 2014 prvič opravljalo 192 dijakov (lani 229). Trideset ali več točk je zbralo 20 dijakov, ena dijakinja pa vseh štiriintrideset točk (v Sloveniji je takih samo 20). Trije imajo popravne izpite. Uspeh je 98,4 %.

Zlati maturanti so:

Naja Bedek (32), Anja Bolčina (30 točk), Manja Cafuta (32), Ula Čižmek (33), Klementina Črepinšek (34), Iva Đekić Tajnšek (31), Tina Fijavž (30), Anja Hrovatič (31), Nejc Kejžar (31), Alja Kopinič (32), Taja Kuzman (30), Mateja Novak (30), Miha Podbreznik (31), Nejc Povšič (31), Tina Robič (30), Domen Simonič (32), Katja Strouhal (30), Maruša Turnšek (32), Ana Vertačnik (32), Ana Zabukovnik (30, program klasična gimnazija).

Tudi letos je več kot desetina naših dijakov zlatih (10,3 %). Povprečje točk na državni ravni je 19,72, na I. gimnaziji pa 21,52 točk.

Dostopnost