Mednarodna izmenjava dijakov

Izobraževalno društvo INTERKULTURA (nevladna in neprofitna organizacija s sedežem v Mariboru) nudi slovenskim dijakom možnost mednarodne izmenjave v številnih državah po svetu. AFS ponuja dva programa, ki ju izvaja pod okriljem AFS International: 

  • Šolski (letni) program, ki traja eno šolsko leto, se začne avgusta ali septembra in januarja ali marca (začetek programa je odvisen od države gostiteljice, kjer poteka izmenjava). Dijaki v okviru programa AFS živijo pri družini gostiteljici in obiskujejo lokalno srednjo šolo v sklopu rednega programa. AFS omogoča slovenskim dijakom enoletno šolanje v več kot 50 državah sveta.
  • Intenzivni trimesečni program (ECTP), ki se prav tako začne v jeseni, a traja največ enajst tednov. Zaključi se s skupnim »kampom« v Bruslju, ki traja štiri dni in dijakom omogoča oglede evropskih institucij ter spoznavanje in usvajanje pomena »evropskega državljanstva«.

Kontakt in podrobnejše informacije najdete na spletni strani: 

http://www.interkultura.si/

Vabljeni!

Dostopnost