Spomladanski rok splošne mature 2018 – triindvajset zlatih, Saša Klezin z vsemi možnimi točkami

Splošno maturo 2018 je prvič in v celoti opravljalo 190 dijakov I. gimnazije v Celju, in sicer 122 dijakov splošne gimnazije (povprečna število točk 24,11), 20 dijakov klasične gimnazije (21,17), 35 športnikov (18,69) in 13 glasbenikov (17,92). Opravilo jo je 181 kandidatov ali 95,3%, kar pomeni, da so maturo uspšno opravili vsi gimnazijci splošne smeri, žal pa je ni opravilo devet klasikov, športnikov in glasbenikov, ki so zaradi številnih drugih dolžnosti in obremenitev specifika šole. Povprečno število točk za šolo kot celoto je 22,54 (na državni ravni 20,06).

Zlatih maturantov je letos na I. gimnaziji triindvajset. Imamo tudi dijakinjo z vsemi možnimi točkami, v Sloveniji je takih maturantov letos samo 10, naša Saša pa je edina v celjski in štajerski regiji.

Letošnji zlati maturanti so:

Saša Klezin (34), Neža Arnol (30), Grega Batič (31), Gašper Dobnik (31), Frenk Dragar (30), Kevin Goršič (33), Izak Jenko (30), Nika Jeromel (32), Laura Kovač (33), Zarja Kovačič (32), Petra Maček (31), David Opalič (31), Liza Pekošak (31), Urban Plaskan (32), Manca Prislan (33), Jan Škruba (31), Maja Vengust (31), Luka Vindišar (32), Veronika Zupan (31),Tinkara Žnidar (32), Tanja Belej (30), Anja Pavčnik (30) in Miha Ambrož (30).

Trije naši maturanti so tudi med tistimi redkimi letošnjimi 5589 slovenskimi maturanti, ki so dosegli absolutno najboljši rezultat pri posameznih predmetih, in sicer: Nik Globočnik – matematika, višja raven (100%); Saša Klezin – angleščina, višja raven (97%) in Urban Plaskan – kemija (100%).

Ponosno in iskreno čestitamo vsem za uspešno opravljeno maturo, še posebej pa seveda najboljšim.

Dostopnost