Kulturni maraton 2014

Letošnji Kulturni maraton bomo »tekli« od ponedeljka, 3., do petka, 7. februarja. V ponedeljek in torek bo za 1. in 2. letnik koncert gimnazijskega pevskega zbora, v sredo in četrtek bodo za 3. in 4. letnik premiera in ponovitve Grumovega Dogodka v mestu Gogi našega Fedrinega gledališča, v petek pa si boste lahko sami izbrali, katerega kulturnega dogodka oziroma delavnice se boste udeležili. Natančnejši program in vsebino vseh 23 dogodkov oziroma delavnic si lahko ogledate v pripetih datotekah.

Dijaki, bodite še posebej pozorni na petek, 7. februarja, da se boste na razrednih urah v tem tednu (23. 1.)  laže odločili, kaj bi si ogledali oziroma kje bi aktivno sodelovali. Natančno preberite tudi navodila za prijavo.

Navodila za prijavo – petek, 7. februar

Dijaki naj se prijavijo na dva kulturna dogodka oziroma na dve delavnici, in sicer eno ob 11.00 in eno ob 12.30. Če izberejo Fedrovanje 2014 ali katero od delavnic v tretjem stolpcu, se jim ni treba prijavljati še na kak drug dogodek.

Kolikor je črt v razpredelnici, toliko dijakov se lahko prijavi iz vsakega razreda.

 

http://www.prvagim.si/media/uploads/files/Kulturni_maraton_program.pdf

http://www.prvagim.si/media/uploads/files/Kulturni_maraton_program_in_vsebina.pdf

Dostopnost