Končno začetek gradnje telovadnice

Z veseljem, ponosom in olajšanjem naznanjamo, da je dolgoletno prizadevanje I. gimnazije v Celju končno obrodilo sadove. Konec oktobra je bil zaključen javni razpis (sicer objavljen že 24. 6. 2015), 6. 11. 2015 pa je bila podpisana tripartitna pogodba (MIZŠ – naročnik, I. gimnazija – sofinancer, GH holding – izvajalec). Podjetje GH Holding iz Ljubljane je bilo 9. 11. 2015  uvedeno v delo, zdaj pa po ustaljenem protokolu vzpostavlja gradbišče na prostoru med stavbo I. gimnazije in njenim v letu 2010 popolnoma obnovljenim športnim igriščem. Vrednost gradbeno-obrtnih del je 2,7 milijona, opreme pa blizu pol milijona evrov. Izjemno lepo stavbo, ki bo po dimenzijah in opremi dejansko bolj športna dvorana, sta projektirala znana celjska arhitekta Valter in Sergej Ernst (Ernst, d.o.o.), nadzor pa izvaja podjetje AZ inženiring iz Celja. Gradnja bo po pogodbi, vključno z uporabnim dovoljenjem, končana najkasneje do 28. 8. 2017.

dr. Anton Šepetavc, ravnatelj

Dostopnost