Koncert Leona Firšta v Narodnem domu

Uveljavljeni slovenski skladatelj in jazz pianist, nekdanji dijak naše šole, Leon Firšt, je pripravil koncert svojih skladb za godala (godalni kvartet in godalni orkester) ter jazz zasedbo z naslovom Moj glasbeni svet. Koncert je organizirala Hiša kulture Celje.

Matinejskega koncerta v četrtek, 19. septembra 2019, so se udeležili dijaki glasbenih oddelkov in vzporednega glasbenega izobraževanja, dijaki 2. letnika, 1. c-razreda in še nekaj dijakov 3. in 4. letnika. 

V sosledju in na koncu združitvi obeh zasedb ter koncertnem programu je bila opazna rdeča nit povezovanje dveh svetov – jazza in klasične glasbe. V tem lahko prepoznamo sporočilo, ki ni zgolj preraščanje meja med glasbenimi stili in žanri, ampak tudi preseganje vsakršnih polarizacij, ki hromijo našo družbo.

V vseh treh zasedbah – godalnem kvartetu, godalnem orkestru in jazz bandu smo videli znane obraze, ki so nekoč sedeli v klopeh I. gimnazije v Celju. Med njimi je bil tudi dirigent Simon Dvoršak.

Glasbeniki so nas popeljali v raznolik, bogat, duhovit Leonov zvočni svet, ki ga včasih navdihujejo tudi izvenglasbene spodbude (Zgodbe s slik) ter svojevrstno komentiranje glasbene preteklosti (Divertimenti).

Leonu smo čestitali in se zahvalili z dolgim, odobravajočim aplavzom, v spomin na ta dogodek pa smo mu izročili sliko, pejsaž s podobo reke Savinje v akrilni tehniki, ki jo je naslikala dijakinja Barbara Zadrgal.

Dostopnost