Jezikovno srečanje z dr. Kozmo Ahačičem

V petek, 14. 10. 2022, je v okviru Slavističnega društva Celje na šoli potekalo jezikovno srečanje z dr. Kozmo Ahačičem in dijakom 3. c-razreda, mladim raziskovalcem Žanom Lukom Umičevičem z naslovom Fran(ček).si – svet besed, ki ga je otvorila in pozdravila predsednica Slavističnega društva Celje, prof. Ana Lavbič. Dogodka so se udeležili dijaki naše šole, pa tudi članice Slavističnega društva Celje, slovenistke z drugih šol s svojimi učenci in dijaki.

Predvajan je bil promocijski videoposnetek o uporabnosti spletnega jezikovnega portala Franček.si, ki so ga letošnjega septembra pripravili dijaki 3. letnika naše šole in zanj prejeli nagrado Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Na srečanju je Žan Luka Umičevič predstavil svojo raziskovalno nalogo Danes Franček, jutri Fran! Razširjenost in raba (sodobnih) jezikovnih priročnikov in portalov med teorijo in prakso, ki je v preteklem šolskem letu pod mentorstvom prof. Ane Lavbič prejela zlato priznanje na državnem srečanju mladih raziskovalcev v Murski Soboti.

Predstavitvi naloge je sledil pogovor z gostom, dr. Kozmo Ahačičem, slovenskim jezikoslovcem, raziskovalcem zgodovine slovenskega knjižnega jezika, literarnim zgodovinarjem, predstojnikom Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, idejnim vodjo projektov Fran in Franček in še bi lahko naštevali. Dr. Ahačič nam je povedal nekaj o svojem življenju, poklicni poti in o tem, kako se je sploh začel zanimati za slovenski jezik. Spregovorili smo o jeziku v šolski praksi – predvsem o dveh šolskih slovnicah: Kratko-slovnici za osnovno šolo in Slovnici na kvadrat za srednjo šolo, vsekakor pa ni mogoče spregledati nove učbeniške serije, Moč jezika, ki jo v soavtorstvu pripravlja naš gost. Na srečanju smo izvedeli tudi več o slovaropisju in delovanju Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša.

Pogovor z jezikoslovcem je potekal v sproščenem duhu in upamo, da je nadvse zanimiva tematika jezikovnih priročnikov in portalov marsikomu približala jezik in pokazala, da je slovenščina zelo barvita in uporabna v vsakdanjem življenju.

 

Dostopnost