Jesenski rok splošne mature 2017

Pisni del jesenske mature se prične v četrtek, 24. 8. 2017, z izpitom iz slovenščine in nadaljuje v petek, 25. 8. 2017, z izpitom iz matematike. Za ostale predmete je Državni izpitni center pripravil individualni razpored, ki ga dobite pri tajnici Šolske maturitetne komisije od 21. do 23. 8. 2017 od 11.00 do 12.00.

Vsi pisni izpiti se pričnejo ob 9.00. Ne pozabite na osebni dokument in dovoljene pripomočke.

Ustni izpiti bodo potekali predvidoma od 30. 8. do 4. 9. 2017. Razpored bo objavljen na oglasni deski pred tajništvom v prvem nadstropju.

 

Dostopnost