Intervju s profesorico Robida

Juana Robida je profesorica slovenščine. Kot mentorica Kulturnega drruštva Antona Aškerca je zelo dejavna tudi na kulturnem področju, saj je koordinatorica dveh velikih dogodkov: Top Classica in Kulturnega maratona.

V mesecu kulture se je z njo pogovarjala naša novinarka Pina Grobelšek.

 

Koncept Kulturnega maratona se je verjetno spreminjal, zadnja leta je trajal več dni, letos pa le en dan.

Vsako tradicionalno prireditev je dobro vsake toliko časa prevetriti, spremeniti ali dopolniti, da ne postane dolgočasna rutina. Kulturni maraton je na naši gimnaziji potekal že v mojih gimnazijskih letih, ampak drugače kot danes. Takrat so se predstavljali krožki in druge izvenšolske dejavnosti. Pozneje je postal predvsem gledališko obarvan – skupine dijakov in posamezni razredi so postavili “na oder” krajšo ali daljšo gledališko predstavo, skeč, recital, tudi koncert. Pred leti je svojo vsebino in podobo zopet spremenil in postal prireditev z različnimi kulturnimi dogodki in delavnicami.

Ali je težko pridobiti izvajalce in ne nazadnje tudi gledalce?

Kot koordinatorica Kulturnega maratona sem vesela odziva dijakov in profesorjev mentorjev. Oboji oblikujejo to našo tradicionalno prireditev, zato je program vedno zelo pester. Tako vsak od gledalcev gotovo najde kaj zase.

Menite, da imajo dijaki do slovenske kulture in književnosti lep odnos?

Ostaniva pri tvojih besedah – imajo lep odnos. Nekateri se sicer zahtevnejši kulturi raje izognejo, drugi pa v njej uživajo, se je veselijo in so del nje.

Je Prešeren za dijake pretežek?
 

Prešernove pesmi, nastale v zrelem obdobju njegovega ustvarjanja, so za dijake težko razumljive, zato jih je treba pri pouku brati od verza do verza in jih razložiti. Tako ga dijakom približamo in morda kdo tudi pozneje vzame v roke njegove Poezije.

Kako vi osebno gledate na kulturo?

Kultura nas bogati. Tiste, ki se z njo ukvarjajo poklicno ali ljubiteljsko, in tiste, ki v njej uživamo kot gledalci, poslušalci, bralci …

 

 

Dostopnost